MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19581117 J.W.L. Alberdingk Thijm aan Matthijs Vermeulen

J.W.L. Alberdingk Thijm

aan

Matthijs Vermeulen

Blaricum, 17 november 1958

Blaricum 17/11 '58

Cher Ami,

Ik werd zeer getroffen door de toezending van "L'Aventure de l'Esprit" waarvoor mijn hartelijke dank.

Het waren aardige attenties, groote en kleine, verwacht en niet verwacht, die mijn 70ste tot een "perfect birthday" maakten.

Het opensnijden van een nieuw en onbekend boek is altijd voor mij al een "aventure de l'esprit" en dat ga ik nu beleven, de drukte van deze dagen voorbij zijnde.

Met veel liefs voor Thea

steeds gaarne Uw

JWL Alberdingk Thijm

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA