MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580831 Peter Berman aan Matthijs Vermeulen

Peter Berman

aan

Matthijs Vermeulen en zijn vrouw

Coevorden, 31 augustus 1958

31 augustus '58.

Homanstr. 31, tel. 2890, Coevorden.

Beste vrienden,

Hartelijk dank voor Thea's brief. Terug van onze vakantie-omzwervingen vonden wij hem – dat was pas gisteren, vandaar dit late antwoord. Eind van deze maand of begin oktober ben ik in Hilversum, en zal ik graag bij jullie komen, zowel om elkaar te zien en te spreken als om onze jongste zoon het Matthijs-bordje te kunnen geven als ik hier terug ben. We vonden dat een bijzonder leuk idee, en zijn er erg blij mee.

Het afgelopen jaar kwam ik zeer weinig in het Westen; m'n lessen bij Van Renesse had ik gestaakt, en ook voor andere dingen had ik geen tijd meer over. M'n schoolwerk nam me erg in beslag. Dat speet me niet, want vooral het kweekschool-werk is zeer boeiend, en ook wel verantwoordelijk en, relatief, belangrijk. Maar andere dingen, die vroeger een grotere plaats in m'n leven innamen, werden nu naar de achtergrond gedrongen: het musiceren, alleen en tesamen, en ook het contact met vrienden. Wil het mij dus niet kwalijk nemen dat ik zo weinig van me liet horen.

Van Renesse's adres kan ik niet geven, hij is al een paar keer verhuisd sinds ik hem het laatst zag. Ongetwijfeld weet de AVRO of de Nederlandse Radio Unie het (ev. telefonisch) te vertellen, of Nap de Klijn, met wie hij wel samenspeelt. Het lijkt me trouwens toe dat De Klijn beter dan hij op de hoogte is met de Larense les-mogelijkheden.

Ik ben zeer gespannen naar de nieuwe muziek die Matthijs heeft geschreven, en verheug me ook daarom zeer op ons weerzien. Ik stuur nog wel even een kaartje als dat zover is, is dat goed?

Veel hartelijke groeten, ook aan Odilia, –

Peter

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA