MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580607 SIKA aan Matthijs Vermeulen

SIKA (Samenwerkende Instituten voor Kunstonderwijs te Amsterdam)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 7 juni 1958

amsterdam, 7 juni 1958

Zeer geachte Heer,

Het Collegium van de Samenwerkende Instituten voor Kunstonderwijs te Amsterdam de SIKA heeft de eer hierbij het verzoek tot U te richten in het kader van het Studium Generale 1958-1959 een voordracht te willen houden.

Het Studium Generale wordt ieder jaar georganiseerd door de SIKA en bestaat uit een reeks voordrachten voor studerenden van instituten die bij de SIKA zijn aangesloten, te weten het Amsterdams Conservatorium, de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, de Academie voor Dramatische Kunst "De Toneelschool", de Academie voor Bouwkunst, het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, de Opleiding tot Tekenleraren, en het Muzieklyceum.

De voordrachten zullen worden gehouden in de Bachzaal van het Amsterdams Conservatorium gedurende het eerste trimester van de cursus 1958-1959.

Als onderwerp voor het komende Studium Generale hadden wij gedacht: "De Persoonlijke Belevenis in de Kunst". De bedoeling van dit onderwerp zullen wij hieronder enigszins toelichten.

Wij zouden het namelijk bijzonder op prijs stellen, indien grote persoonlijkheden onder de kunstenaars van de oudere generatie aan ons, jongeren iets wilden vertellen over hun visie op het hedendaagse kunstgebeuren, aangezien het ons toelijkt, dat zij bij uitstek er toe in staat zijn dit kritisch te analyseren en te vergelijken met wat er in hun jeugd gebeurde.

Het Collegium van de SIKA zou het ten zeerste waarderen, indien U de lezing over de muziek op U zoudt willen nemen.

Voor de overige voordrachten worden aangezocht de Heer Wiessing voor de algemene inleiding, de Heer A. Roland Holst voor de litteratuur, de Heer A. van Dalsum voor het toneel, de Heer Rietveld voor de architectuur, de Heer Binnendijk voor de filmkunst en Prof. Esser voor de Beeldende Kunsten.

Het honorarium bedraagt f 75,−. Voorts bestaat de wens, zo mogelijk een voorbereidende bespreking te houden, waar door de docenten een gemeenschappelijke richtlijn kan worden bepaald voor de opzet van hun lezing. De vergoeding voor deze oriënterende bespreking bedraagt f 25.−.

Wij hopen spoedig van U te vernemen of U aan onze uitnodiging gevolg kunt geven en welke data in de loop van juni of de eerste helft van juli U het beste conveniëren voor de oriënterende bespreking.

Met de meeste hoogachting,

namens het Collegium van de SIKA,

Madeleen Brinkman

ab-actis h.t.

[in de hand van MV staat bovenaan de brief genoteerd de datum van zijn – niet bewaard gebleven – antwoord:] 23 Juni 58

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA