MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580501 H. Venrooy aan Matthijs Vermeulen

H. Venrooy

aan

Matthijs Vermeulen

Den Haag, 1 mei 1958

's Gravenhage, 1 mei 1958.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Ten behoeve van een serieuze, particuliere verzameling (met o.a. de handtekeningen van Pietro Mascagni, Igor Strawinsky, Willem Mengelberg, Rich. Strauss, Fr. Léhar, Paul Hindemith, Oscar van Hemel) veroorloof ik mij de vrijheid U bijgaand kaartje te doen toekomen met het beleefd verzoek mij dit, voorzien van Uw handtekening (bij voorkeur in gewone inkt gesteld), te gelegener tijd weer terug te willen zenden.

Voor de door U te nemen moeite zeg ik U gaarne bij voorbaat ten zeerste dank,

met de meeste hoogachting,

Uw dw. d.,

H Venrooy

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA