MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580328 Matthijs Vermeulen aan Hendrik Valk - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Hendrik Valk

 

Laren, 28 maart 1958

 

28 maart

Z G Heer Valk

Verschillende omstandigheden, onder welke een ongesteltenis in beide handen, hebben mij belet U eerder te danken voor de treffende vorm waarin U Uw gelukwensen voor mijn verjaardag hebt uitgedrukt.

Wanneer ik U zeggen mag dat ik, te midden van de grootste levensmoeilijkheden, mij steeds het einde van Vincent en andere poètes maudits heb voorgehouden als een "ontknoping" welke tot elken prijs moest worden vermeden, en dat het "beleg" waarover hij in zijn brieven zo dikwijls spreekt tot het alleruiterste, en met het mogelijkst minimum van schade moest worden doorstaan, dan zult U begrijpen hoe de herinnering daaraan mij op die "feestelijke" datum heeft bewogen.

Met hartelijke gevoelens van erkentelijkheid,

M.V.

 

concept

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA