MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580324 Matthijs Vermeulen aan Hildo Krop - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Hildo Krop

 

Amsterdam, ± 24 maart 1958

 

[aanhef ontbreekt]

Het was een zeer aangename verrassing op mijn 70st verjaardag een gelukwens te ontvangen van een kunstenaar aan wie ik door toevallige omstandigheden nooit te kennen kon geven dat ik zijn werk bewonder. Zulk een verzwegen sympathie wederkerig te zien is in deze tijd verheugend en bemoedigend

Met veel hartelijken dank, ook aan Mevr. Krop, en mede namens mijn vrouw,

uw

M.V.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA