MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580311 Matthijs Vermeulen aan Nico en Nelly Schuyt - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Nico en Nelly Schuyt

 

Laren, 11 maart 1958

 

11 Maart 58

Zeer Geachte Heer en Mevrouw Schuyt,

U zult het misschien niet helemaal aardig gevonden hebben dat Uw vriendelijk briefje van 7 Febr. zonder weerklank bleef. Maar omstreeks mijn verjaardag ontwikkelde zich in mijn beide handen een fikse neuritis die na het "feest" (wij hadden een echt genoeglijke dag) de acute phase bereikte gedurende welke het kortste schrijven mij hevige pijnen veroorzaakte. Ik denk dat het de nawerking is geweest van de vele innerlijke dwangtoestanden waarin ik mij sinds 1939 heb moeten bewegen, goedschiks, kwaadschiks.

Nu de natuur mij weer zo goed als genezen heeft, ben ik er dubbel op gesteld U beiden te danken voor uw hartelijke gelukwensen en voor het zeer uitstekende stuk in "de Waarheid". Ik las het met instemming, al had ik sommige punten een beetje uitvoeriger behandeld willen zien. Ik begrijp echter dat er met de plaatsruimte gerekend moest worden. Alleen de foto's hebben mij gehinderd. Maar ze waren in zoverre goed dat zij het beeld gaven van een "zieke", wat ik in die dagen trachtte te verbergen!

Ondertussen ben ik blij een datum, welke ik niet ontwijken kon, als verleden te kunnen beschouwen.

Tot ziens op een keer, (het spijt mij elkaar niet méér gesproken te hebben) en met vriendschappelijke groeten ook van mijn vrouw,

uw

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA