MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580207 Rudolf Escher aan Matthijs Vermeulen

Rudolf Escher

aan

Matthijs Vermeulen

Bennekom, 7 februari 1958

Bennekom, 7 febr. 1958.

Beste Matthijs,

Van harte wens ik je geluk met je zeventigste verjaardag. Zo weinig zinvol als het mij soms lijkt: al dat gefeliciteer-òm-de-365-dagen, zo zinvol lijkt het mij bij iemand die een leven achter de rug heeft als jij. Een leven dat aldoor toekomst schept. Dat is mooi, sterke Matthijs; ik hoop ook tot zulk een instelling te kunnen rijpen. Je bent een voorbeeld temidden van al het halfslachtige geschipper. Het moet heerlijk voor je zijn dat je weer − na lange jaren gedwongen zwijgen − een groot werk hebt kunnen voltooien. Mensen als jij winnen toch, op de duur. Roland Holst heeft een mooi stuk over je geschreven in de Groene. Wat hij zegt kan ieder, die je betekenis begrijpt, met blijdschap onderschrijven.

Een goede dag voor jullie drieën, jou, Thea en Odilia!

Ruut.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA