MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580207 Prins Bernhard Fonds - J.H. Mulder aan Matthijs Vermeulen

Prins Bernhard Fonds (J.H. Mulder)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 7 februari 1958

 

7 februari 1958

Zeer geachte heer Vermeulen,

Bij de ongetwijfeld vele felicitaties, die u morgen ter gelegenheid van uw zeventigste verjaardag zullen bereiken, wil ik gaarne de hartelijke gelukwensen van het bestuur van het Prins Bernhard Fonds voegen. Het was ons een eer u met onze handreiking mede in de gelegenheid te kunnen stellen een nieuwe kostelijke schakel te smeden aan de rijke keten, die u de Nederlandse cultuur hebt geschonken. Wij hopen, dat dit niet de laatste schakel zal zijn, maar dat nog vele zullen volgen. Met grote belangstelling wachten wij de voltooiing van de onder handen zijnde schakel af en wij spreken de hoop uit, dat binnen niet te lange tijd deze voorlopig laatste schakel aan het publiek kan worden "getoond". U en de uwen een recht plezierige dag toewensend, teken ik, namens het bestuur van het Prins Bernhard Fonds,

hoogachtend,

Drs J. Henrick Mulder,

algemeen secretaris.

bij afwezigheid

p/o M.W. Loudon.

secr.esse.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA