MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580207 Mia en Sijke van Vliet-Foppe aan Matthijs Vermeulen

Mia en Sijke van Vliet-Foppe

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 7 februari 1958

A'dam 7-2-'58

Zeer geachte Jarige,

Het is ons beiden een heel prettige gedachte U met Uw 70 jarig geboortefeest geluk te wensen.

U heeft met Uw mooie muziek vele èchte liefhebbers heerlijke ogenblikken bezorgd.

Ook van Uw rake critieken in de "Groene" heeft U ons en talloos velen zo intens laten genieten!

Ik hoop zo echt voor U, dat O.L. Heer U een mooie, rustige en onbezorgde levensavond zal geven, want U heeft dit na een leven lang vechten zo echt verdiend.

Op Uw verjaardag wordt mijn vereerde vriend "Buziau" begraven. Ja, zo is 't leven!

Een onvergetelijke dag en al onze goede wensen!

Vele hartelijke groeten en dank!

Mia en Sijtze van Vliet-Foppe

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA