MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580207 G. van Linden van den Heuvel aan Matthijs Vermeulen

G. van Linden van den Heuvel

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 7 februari 1958

A'dam 7-2-58

Baarsjesweg 184III

Zeer geachte heer Vermeulen,

Mijn hartelijke gelukwens met Uw 70e verjaardag. Ik weet U niet beter te wensen dan dat Uw 6e Symfonie − die, zoals ik in de Groene las − dit voorjaar gereed moet komen, zo gauw mogelijk zal worden uitgevoerd, en door een goed orkest! Dat zal voor U een geluk zijn en voor mij 'n kleine troost voor het verlies van Uw wekelijkse artikelen in de Groene. Ze waren altijd het eerste wat gelezen werd, als de Groene kwam; de rest werd vaak weggelegd tot er tijd voor was. Tegenwoordig is het met de artikelen van Uw opvolger juist andersom, en van dat uitstel komt dan heel vaak afstel: ze interesseren me niet. –

Gelukkig heb ik vanmiddag Uw 2e Symfonie nog eens kunnen horen, door een uitzending van de Avro. –

U hebt gelijk, dat U onderduikt in stilte en muziek in deze gruwelijke tijd van atoomwapens en raketbases. Sinds U drie jaar geleden hier in de Beurs sprak is dit alles steeds erger geworden. En toch − is er hoop!

Nogmaals mijn beste wensen met de meeste hoogachting

G van Linden vd Heuvel