MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580207 Ed. Althoff en Germaine Althoff-Loubère aan Matthijs Vermeulen en Thea Vermeulen-Diepenbrock

Ed. Althoff & Germaine Loubère

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 7 februari 1958

 

Amsterdam-Z., 7 februari 1958

Zeer geachte heer Vermeulen,

Het zij mij toegestaan, mede namens mijn vrouw, U van harte te feliciteren met Uw verjaardag. Wij hopen dat het U gegeven mag zijn nog vele jaren met Uw vrouw en kind in goede gezondheid te mogen voortwerken aan Uw scheppende arbeid.

Wij missen zeer Uw gespierde artikelen in "de Groene", maar hopen mettertijd ruimschoots schadeloos te worden gesteld met het werk dat U onderhanden hebt.

Onze hartelijke groeten, mede met de felicitaties aan Mevrouw,

Uw Ed. Althoff.

 

Zeer geachte Mevrouw en Meneer Vermeulen,

Mijn allerbeste gelukwensen met Uw verjaardag − en verder alles wat men iemand mag toe wensen, die zoo'n harmonisch leven achter de rug heeft, en steeds voor nieuwe klanken zorgt.

Croyez bien, cher Maître, que nous regrettons infiniment de ne plus jamais vous lire; vos articles étaient un véritable contrepoison, en ce temps d'étranges décadences!

Croyez bien à mes sentiments respectueusement affectueux

votre

Germaine Althoff Loubère

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA