MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580206 Th.G. van der Leer aan Matthijs Vermeulen

Th. G. van der Leer

aan

Matthijs Vermeulen

Haarlem, 6 februari 1958

Haarlem, 6-2-'58

Geachte Heer Vermeulen,

Mag ik U hierbij van harte feliciteeren met Uw 70e verjaardag. Dat U nog vele rustige jaren mag hebben, waarbij de creatieve bron rijkelijk vloeit.

Ik hoop dat er in Amsterdam nog een huldigingsavond gegeven wordt met werken van U.

Uw wekelijksche artikelen in de Groene Amsterdammer (allemaal trouw bewaard) waren een belevenis. Jarenlang heeft U als het geweten van het Nederlandsche muziekleven gefungeerd.

De tragiek van een mensch is vaak dat hij niet uiten kan, wat in hem leeft en wat hem ontroerd. Het scheppend vermogen is niet toereikend of ontbreekt.

U bent een gelukkig mensch dat U met de pen een ontroerend en fascineerend proza kunt scheppen. Hartstochtelijk en vervoerend.

Wat Uw composities aangaat zijn de teleurstellingen U niet bespaard gebleven. Desondanks moet U niet wanhoopen. Het wezenlijk goede in de muziek komt toch naar voren.

De uitvoeringen van Uw 2e Symphonie waren een artistieke belevenis.

De fragmenten uit de muziek voor de Vliegende Hollander worden meermalen gespeeld.

In Haarlem gaan we met Henri Arends een nieuwe periode tegemoet 1e uitvoeringen in Nederland van het vioolconcert van Peragallo. 2e Pianoconcert van Darius Milhaud, en 1e uitvoeringen in Haarlem, van de Schotsche ballade voor 2 piano's van Britten, de 1e van Shostakovitch, Schelomo Bloch. De sonate van Bartok, Kaleidoskoop G. Landré, Atterberg, Capriccio von Einem, Zador, Honegger, Henkemans, Harpconcert. Castellanos, W. Landré, Frid.

Meneer Vermeulen een prettige dag Zaterdag en dat we nog vele nieuwe werken van U tegemoet mogen zien. Het was een blijde verrassing in de Groene te lezen dat Uw 6e Symphonie binnenkort gereed is.

Hoogachtend

Th. G. v.d. Leer.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA