MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580204 J.H. Polenaar aan Matthijs Vermeulen

J.H. Polenaar

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 4 februari 1958

4-2-58

Zeer geachte Heer en Mevrouw Vermeulen,

Het zou mij enorm veel pleizier gedaan hebben den 8sten Februari met U en een aantal goede vrienden samen te zijn en eens een glaasje te ledigen op de gezondheid en het succes van de jubilaris, maar het is een jaren lange usance dat wij dinsdag, de verjaardag van mijn oudste zuster, bij haar eten. Die usance kan ik te minder breken nu ze in de afgelopen zomer met mijn twee andere zusters buiten de stad is gaan wonen zodat het de eerste maal is dat wij in die nieuwe woning te eten zijn èn zij dit jaar 75 zal worden. Ik vind het bizonder aardig dat u mij heeft "gewaarschuwd" zullen we dan maar zeggen als het geen uitnodiging mag heten en ik betreur alleen in gedachten aan de viering te kunnen meedoen. Maar dat doe ik dan ook. En hopenlijk komen er nog andere gelegenheden tot viering waarbij ik wèl aanwezig zijn kan!

Met de allerbeste wensen voor een vol, gelukkig en nog lang in goede gezondheid verlopen leven en werken,

steeds gaarne Uw

JH Polenaar

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA