MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580201 Jeanne van Schaik-Willing aan Matthijs Vermeulen

Jeanne van Schaik-Willing

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 1 februari 1958

1 Februari 1958.

Waarde Mijnheer Vermeulen (of noemde ik U Mathijs?)

Het prachtige portret dat Jan van Keulen van U maakte heb ik uitgeknipt om in mijn kamer op te hangen. Wat van der Ster als journalist en Jany als kunstenaar over U schreven zal ik trachten te bewaren en in ieder geval onthouden. Ik schrijf U dit rond Uw verjaardag om U te zeggen dat het voorbeeld van Uw innerlijke instelling, gelijk deze artikelen dit hebben blootgelegd, op mij werkt als een hand op de schouder. Zulk een hand heb ik bar nodig. En aangezien Gij het zijt, die deze hand per procuratie op mij legt, kom ik U daarom danken.

Omdat ik zelf buiten de muziek leef kan ik U over Uw werk niets zeggen, alleen dan dat ik wonderlijkerwijs aangegrepen ben geweest door Uw symfonie. Heel vreemd voor een vermoedelijk onmuzikaal mens. Uw artikelen waren voor mij omschrijvingen van hetgeen ik me voorstel dat muziek is, maar waarnaar ik niet kan luisteren. Meestal na ze gelezen te hebben heb ik dikwijls verlangd Componiste te zijn inplaats van schrijfster, omdat het misverstand dat het misbruikte woord aankleeft dan buitengesloten zou zijn geweest. Voor U, die het wereldgevoel naast het levensgevoel hebt toegelaten is dit een minder klemmende eis dan voor mij, die zulk een zwak, verschrompeld wereldgevoel bezit. Ik heb de wegen erheen verstopt met wantrouwen. Never mind, het gaat niet om mij maar om U, krachtige, beloftevolle, op een onbekende toekomst gerichte zeventigjarige. Het ga U goed.

Jeanne van Schaik Willing

Leidschekade 100 Amsterdam

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA