MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580129 Nico Schuyt aan Matthijs Vermeulen

Nico Schuyt

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 29 januari 1958

Amsterdam, 29 januari 1958

Zeer geachte heer Vermeulen,

Bij Uw 70-ste verjaardag zou ik graag in de "'Waarheid" een beschouwing willen wijden aan Uw werk en persoon. Het zou mij zeer verheugen als U mij in verband daarmee een der komende dagen een uurtje te woord zou willen staan. Op de hieronder aangegeven data en tijden kan ik naar U toekomen:

zaterdag 1 februari – 's middags

zondag 2 [februari] – 's avonds

maandag 3 [februari] – 's morgens

dinsdag 4 [februari] – 's morgens of 's middags

Hopend dat U een ogenblik zult kunnen vrijmaken, dank ik U, na vriendelijke groeten, bij voorbaat voor Uw medewerking.

Met de meeste achting,

Nico Schuyt

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA