MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19571016 Matthijs Vermeulen aan Bert Bakker - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Bert Bakker

 

Laren, 16 oktober 1957

16-10-57

Zeer Geachte Heer Bakker,

Met deze zelfde post ontvangt U De muziek dat wonder, − en, wil ik hopen, in bloeiende welstand. Want omdat ik U gisteren niet zag komen ging natuurlijk de verbeelding aan 't werk.

Van mijn kant zou ik U verwittigd hebben dat de copy gereed lag, maar bij het inleidend stukje had ik zoveel moeite om het middelpunt te vinden dat ik pas Maandagochtend kon zeggen het is af. − Juist op tijd.

Voor het berekenen van de verlangde omvang ben ik uitgegaan van 33 regels per pagina en 48 typografische tekens per regel.

Moge het U naar de zin zijn! Ik heb mijn best gedaan. Het spreekt echter vanzelf dat ik gaarne een uurtje met U over een en ander beraadslaagd had.

Onze hartelijke groeten (en goede wensen) voor U en Mevrouw Bakker.

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA