MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19570909 Matthijs Vermeulen aan Bert Bakker - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Bert Bakker

 

Laren, 9 september 1957

9 Sept

Zeer Geachte Heer Bakker,

Het spreekt vanzelf dat ik accoord ga met alle bepalingen onzer overeenkomst zoals ze vervat zijn in uw schrijven van 4 sept. Het kan geen kwaad dit mijnerzijds te bevestigen; daarom doe ik het even.

Zo ben ik morgen vroeg in uw postbus op het appèl met mijn titel.

Ik had gedacht, en stel u voor:

"Het europees concert"

ondertitel:

"een keuze uit herinneringen"

Eveneens zou kunnen

"De muziek dat wonder"

en zelfde ondertitel.

Ik laat u de beslissing.

Een grafisch vignet is mij niet te binnen geschoten. Maar zeker zou een regeltje muziek met de twee maten uit de finale van B's 9de bruikbaar zijn:

 

[muziekcitaat: alle Menschen werden Brüder]

 

Dan zag ik wel gaarne een proef om me gerust te voelen dat er per ongeluk geen foutje in de noten staat.

Ook op 15 october zal ik de copie gereed hebben.

Het zou me niet enkel gemakkelijker schijnen wanneer u die dag het manuscript wilt komen halen maar bovendien veel aangenamer wegens het vooruitzicht van een tweede ontmoeting.

Mijn vrouw was zeer getroffen door de hartelijke gedachte die Mevrouw Bakker van haar behield. Met onze vriendelijke groeten aan u beiden

Hoogachtend

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA