MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19570721 Matthijs Vermeulen aan Ministerie van OK & W - min. J.M.L.Th. Cals

Matthijs Vermeulen

aan

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (min. J.M.L.Th. Cals)

 

Laren, 21 juli 1957

 

Laren (N.H.)

Drift 31

21 Juli 1957.

Excellentie,

Antwoordend op het hogelijk gewaardeerde schrijven Uwer Excellentie van 17 dezer, heb ik de eer te berichten dat ik de opdracht tot het componeren van enkele liederen met grote erkentelijkheid ontving en met vreugde zal aanvaarden.

In het volle besef der welwillendheid die mij geschonken wordt, betreur ik des te meer Uwe Excellentie te moeten vragen mij enige ruimte te vergunnen betreffende de inleveringsdatum der bedoelde composities.

De oorzaak van dit verzoek is gelegen aan de omstandigheid dat ik bezig ben aan een nieuwe Sinfonie die op 't ogenblik voor bijna twee derde gereed kwam, waarvan ik echter de beëindiging niet met gehele zekerheid kan voorzeggen, en welker vervaardiging ik niet zonder aanzienlijk risico meen te kunnen onderbreken.

Aan de overige in het schrijven Uwer Excellentie genoemde voorwaarden verbind ik mij volgaarne.

Hopende dat Uwe Excellentie de mogelijkheid zal vinden mij de inleveringsdatum enigermate open te stellen, en Uwe Excellentie nogmaals dankend voor het betoonde vertrouwen,

verblijf ik met diepe hoogachting,

Uw dienstwillige,

Matthijs Vermeulen.

 

transcriptie vanuit fotokopie, tevens concept

 

origineel: Nationaal Archief

concept: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA