MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19570520 Matthijs Vermeulen aan De Telegraaf - H.F. van Loon - concept

Matthijs Vermeulen

aan

De Telegraaf (H.F. van Loon)

 

Laren, 20 mei 1957

 

20 Mei 1957

Zeer Geachte Heer van Loon

Het spijt mij U te moeten antwoorden op uw gewaardeerd schrijven van 17 dezer dat ik aan uw vriendelijke uitnodiging voor Vrijdag a.s. geen gevolg kan geven.

Ik ben bezig met werk waaraan ik mij (na de laatste tien jaar zoveel tijd gemist te hebben) onmogelijk kan onttrekken, zelfs geen halve dag.

 

concept, op ommezijde van brief van De Telegraaf (H.F. van Loon) d.d. 17 mei 1957 aan MV

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA