MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19570519 Matthijs Vermeulen aan Theun de Vries - brief en concept

Matthijs Vermeulen

aan

Theun de Vries

 

Laren, 19 mei 1957

 

Laren (N.H.)

Drift 31

19 mei 1957

Zeer Geachte Heer de Vries,

Denkende dat Uw reis goed geëindigd is, en me herinnerend dat U mij de keus liet van de plaats waar wij elkaar zullen ontmoeten, stel ik U voor om een middag die U schikt naar hier te komen. Wat mij aangaat doet de dag zelf er niet toe, behalve dat wij de meeste kans hebben om rustig te praten wanneer mijn dochtertje op school is. De beste zijn dus Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. Als U mij het uur laat weten zal ik U afhalen bij de halte Rozenlaantje, vermoedend (zonder gronden) dat U geen auto hebt en de bus neemt.

Uw drie boeken las ik met even grote geboeidheid als bewondering. Zij zijn voor mij de revelatie geweest van een zeer sympathiek, belangrijk en veelziend mens die zijn bevindingen buitengewoon voortreffelijk en welgezind uitbeeldt met de taal. Tegen de uiterst snelle ontwikkeling van Allard's muzikale gaven heb ik bezwaren van ongeloofbaarheid (want in de muziek is die snelheid technisch onmogelijk) doch ook voor de specialist hebben ze weinig betekenis ten opzichte van het levende geheel. Het zou mij verheugen mijn kennis van Uw werk te kunnen uitbreiden, – om mij te verrijken.

Op uw vijftigste geboortedag heb ik mij vergenoegd (in dubbele zin) met U mentaal mijn hartelijkste wensen te zenden voor nog vele en gelukkige jaren. Zulke wensen bepalen zich niet tot een datum.

Gaarne nader van U horend,

Met hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum

 

tevens concept

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA