MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19570517 De Telegraaf - H.F. van Loon aan Matthijs Vermeulen

De Telegraaf (H.F. van Loon)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 17 mei 1957

 

Amsterdam, 17 mei 1957.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Sedert enige weken verzorgen wij in onze bladen een reeks van door Paul Huf Jr. gemaakte opnamen, waarop wij pogen een aantal van de meest vooraanstaande figuren op een bepaald gebied bijeen te brengen. Wij publiceerden reeds o.m. de vooraanstaande schrijvers, schilders, ambassadeurs, toneelspelers etc.

Op vrijdag, 24 mei a.s., stellen wij ons voor een dergelijke opname te maken van een aantal belangrijke Nederlandse componisten. Wij zouden het zeer op prijs stellen, indien Ge U daarvoor vrij zoudt kunnen maken. Te Uwer informatie diene dat wij reeds toezeggingen ontvingen van Henk Badings, Dr. Anthon van der Horst, Guillaume Landré, Herman Strategier, Jurriaan Andriessen, Oscar van Hemel, Ton de Leeuw, Sem Dresden, Karel Mengelberg, Leon Orthel en Hans Kox.

In de hoop op korte termijn van U te mogen vernemen, of U op bovengenoemde datum om 14.30 uur onze gast zoudt willen zijn in het Blauwe Theehuis (niet te verwarren met het Vondelparkpaviljoen of de theeschenkerij Bakker) in het Amsterdamse Vondelpark (ingang P.C. Hooftstraat), in de onmiddellijke omgeving waarvan wij deze foto willen maken, verblijven wij,

met gevoelens van de meeste hoogachting,

DAGBLAD DE TELEGRAAF

Redactie

H.F. van Loon

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA