MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19570414 A. Diepenbrock aan Matthijs Vermeulen en Thea Vermeulen-Diepenbrock

Mr A. Diepenbrock pr.

aan

Matthijs Vermeulen en Thea Vermeulen-Diepenbrock

14 april 1957

14 April 57

Lieve Thea, beste Matthijs,

Van ganscher harte hoop ik, dat Thea een goede kuur heeft gemaakt en aangesterkt is.

Het verheugde mij zoo, dat Matthijs' werk in Londen is uitgevoerd; ik hoop dat het jullie voldoening heeft gegeven en dat Matthijs werk meer en meer op de programma's zal komen. –

Met de allergrootste bewondering heb ik je boek opnieuw gelezen; wordt het nog steeds doodgezwegen. Na overleg met jou t.z.t. wil ik het aan een paar katholieke vak-(!)wijsgeeren geven; natuurlijk zullen zij wel eenige "dogmatische" aanmerkingen hebben maar het is zoo'n grootsche visie, die inderdaad − ik zeg nog: met eenige transpositie − één lofzang op den Creator Spiritus is.

(Dat: met eenige transpositie zal je hinderen, maar ik zie het nog op eenige punten zoo, dat er iets conflict is met eenige geloofspunten)

Het is niet te gelooven, dat je dit alles "autodidact" uit het eigen brein hebt geschapen (met de hulp van de Geest).

Vergun mij jullie een klein geschenk te geven; ik wilde dat het tienmaal grooter kon zijn. Ik hoop binnenkort weer wat te kunnen bijdragen.

Hoe maakt het mijn vriendin Odilia? Van de zomer gaan wij weer eens uit, hoop ik.

Zalig Paschen

hartelijke groeten

t.t.

Fons p

Ingesloten f 50.-

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA