MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19561212 Stichting Overleg Musische Vorming - R. Wiessing-de Sterke aan Matthijs Vermeulen

Stichting Overleg Musische Vorming (R. Wiessing-de Sterke)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 12 december 1956

 

Amsterdam 12 december 1956

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Hartelijk dank voor Uw vriendelijk schrijven. Wij waren zeer verheugd met Uw toezegging; ik hoor daar dan nog bij te schrijven dat wij U "namens het Bestuur van de Stichting" dank zeggen, maar ik vermoed, dat U daar niet zo erg gevoelig voor bent!

Ja, stuurt U ons alstublieft de, wat U noemt decoratieve pagina hiëroglyphen, de muziek komt er namelijk bij onze tentoonstelling een beetje kaal af, omdat je die zo moeilijk kunt "tonen", zoals bijvoorbeeld met de beeldende kunst wèl het geval is. Wel krijgen wij een groot aantal door de kinderen zelf gemaakte instrumenten, en nu wilden wij bij die afdeling zo graag een mooi stuk notenschrift hebben, dat dan door onze fotograaf Carel Blazer wordt vergroot en aan een der wanden van de bedoelde zaal komt te hangen. En is het heel moeilijk voor U om U te verzoeken, dit liefst zo snel mogelijk aan mijn adres te zenden? Wij beginnen a.s. maandag met de inrichting der expositie, en de arme architect, die zich hiermee belast, krijgt − zoals gewoonlijk − de meeste dingen op het nippertje toegezonden.

U moet wel een heel bijzondere voorstelling van een woestijn hebben als U, in Uw verlangen ernaar, in Laren gaat zitten! Wijzelf woonden 14 jaar in Blaricum en ik kan niet zeggen dat die wereld iets dors of eenzaams had... Soms verlang ik ook wel eens naar rust en stilte, maar mijn man verklaarde nog onlangs, dat hij, als hij negentig jaar is, buiten gaat wonen, dus ik moet nog twaalf jaar geduld hebben!

Met vriendelijke groeten van ons beiden en nogmaals dank voor Uw bereidwilligheid,

Uw

Rosy Wiessing-de Sterke

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA