MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19561209 Stichting Overleg Musische Vorming - R. Wiessing-de Sterke aan Matthijs Vermeulen

Stichting Overleg Musische Vorming (R. Wiessing-de Sterke)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 9 december 1956

 

Amsterdam 9 december 1956

Zeer geachte Heer Vermeulen,

De Stichting Overleg Musische Vorming organiseert ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Prins Bernhard Fonds een grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Wij hebben daartoe de beschikking gekregen over vijf grote zalen, waarin de stimulering van de musische vorming voor de Nederlandse jeugd zal worden gedemonstreerd.

De beide architecten, die deze expositie inrichten, wilden één der zalen de naam geven van: Avontuur van de geest. Waar dit de titel is van Uw boek en wij ons niet aan plagiaat schuldig willen maken, kom ik U namens hen vragen, of er van Uw kant bezwaar is tegen dit voornemen?

Dan hebben wij nog een tweede verzoek: wij wilden graag de beschikking hebben over een stuk notenschrift (liefst in inkt), dat dan door onze fotograaf sterk vergroot zal worden en aan een der wanden komt te hangen van een der afdelingen, die gewijd wordt aan de creativiteit van het componeren. Zoudt U ons misschien daaraan kunnen helpen?

Ik wil deze brief even eindigen met een "persoonlijke noot", namelijk dat ik − en met mij vele anderen − het heel erg betreuren, U in de toekomst in De Groene te moeten missen. Nu U niet langer aan het blad medewerkt, is dit voor velen van ons stellig een heel groot gemis.

En zoudt U tenslotte mij even willen laten horen, hoe U tegenover mijn twee verzoeken staat?

Met vriendelijke groeten, ook namens mijn man,

Met de meeste hoogachting,

R.Wiessing-de Sterke

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA