MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19561127 K. Feringa aan Matthijs Vermeulen

K. Feringa

aan

Matthijs Vermeulen

Zeist, 27 november 1956

Zeist, 27 November 1956

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Het spijt mij ontzettend, dat U niet meer meewerkt aan de Groene Amsterdammer. Hoe men zo'n medewerker terzijde kan stellen, is onbegrijpelijk, en zeer beschamend voor de Redactie. De muziek critiek in Holland is miserabel. Ik lees de Telegraaf, Handelsblad, en soms de N. Rotterdammer. Nu U niet langer aan de Groene medewerkt, heb ik voor dit blad bedankt. Ik heb de Redactie mijn reden gezegd, maar niets daarop vernomen.

Ik wil U danken voor Uw prachtige, eerlijke en welsprekende critieken, waarvan ik veel geleerd heb, en veel onder woorden gebracht vond wat ik zelf niet zo bewust ervoer. Zo b.v. de 2e van Brahms. Ook voor mij was Brahms daarvoor onverteerbaar. Wat een dirigent is van Beinum, de Nederlandse Toscanini, maar, zoals zo menig profeet, niet in zijn land gewaardeerd.

Met de meeste hoogachting

K Feringa

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA