MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19561117 Prins Bernhard Fonds - H.J. Jonker aan Matthijs Vermeulen

Prins Bernhard Fonds (H.J. Jonker)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 17 november 1956

 

17 November 1956.

Zeer geachte heer Vermeulen,

Tot zijn genoegen kan het secretariaat van het Prins Bernhard Fonds U berichten, dat het bestuur in zijn onlangs gehouden vergadering besloten heeft maximaal een bedrag van f 4.500.- (vierduizend en vijfhonderd gulden) te voteren om U in de gelegenheid te stellen gedurende anderhalf jaar te werken aan een symphonie voor groot orkest.

Het bestuur wenste echter uitdrukkelijk vastgesteld te zien, dat het hier een incidenteel geval betreft en het stipendium niet voor verlenging vatbaar is.

Wat de uitkering van het subsidie betreft stelt het P.B.Fonds voor gedurende anderhalf jaar maandelijks een bedrag van f.250.- op een door U te noemen rekening te storten, bijvoorbeeld te beginnen met 1 December a.s. Gaarne vernam het secretariaat van U of U zich met deze suggestie kunt verenigen,

Met de meeste hoogachting,

PRINS BERNHARD FONDS:

Drs. H.J. Jonker.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA