MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19561030 Matthijs Vermeulen aan Woningdienst Laren - De Leur - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Woningdienst Laren (De Leur)

 

Amsterdam, 30 oktober 1956

 

Zeer Geachte Heer de Leur,

Nadat ik contact genomen had met de chef van het C.B.H. verheugt het mij U te kunnen berichten dat het C.B.H. de woningkwestie van het gezin Van de Water, Lingenkamp te Laren met de grootst mogelijke spoed zal behandelen

 

[verso:]

 

Het verheugt mij U mede te delen dat de Heer Beerman Chef van het CBH mij vanmiddag bericht heeft dat de gisteren ingekomen woonaanvrage Van de Water met de grootst mogelijke spoed door hem zal worden behandeld/beantwoord met een passend aanbod.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA