MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560907 Prins Bernhard Fonds - H.J. Jonker aan Matthijs Vermeulen

Prins Bernhard Fonds (H.J. Jonker)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 7 september 1956

 

7 September 1956.

Zeer geachte heer,

Het secretariaat ontving de door U ingevulde formulieren voor het aanvragen van een subsidie, maar het meent dat met deze summiere gegevens het bestuur geen goed oordeel over Uw verzoek kan krijgen en uw aanvrage daarom zeker niet kan inwilligen. Zoudt U aan de hand van de vragen op het formulier, dat U hierbij weer wordt toegezonden, Uw verzoek niet wat kunnen toelichten?

Met een spoedige toezending van de gevraagde gegevens zoudt U het secretariaat zeer verplichten.

Met alle hoogachting,

PRINS BERNHARD FONDS

Drs. H.J. Jonker.

p/o M.W. Loudon.

secr-esse.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA