MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560706 Bertus van Lier aan Matthijs Vermeulen

Bertus van Lier

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 6 juli 1956

6 Juli '56

Beste Matthijs,

Zo juist heb ik "De Groene" gelezen en dat wat jij daar hebt geschreven over "mijn" Mozart-concert. Alhoewel het ongebruikelijk is, of althans niet comme-il-faut, dat uitvoerende musici bedanken voor gunstige beoordelingen, − geloof ik toch dat wij geen van beiden zozeer tot het genus criticus behoren, dat wij ons niet zouden mogen gedragen als vrienden-componisten. En daarom moet ik toegeven aan de aandrang om je te danken voor wat je in "De Groene" van deze week hebt geschreven en voor het warme begrip dat eruit spreekt.

Des te meer is mij dit een behoefte, nu ikzelf door ziekte verhinderd ben geweest jouw Tweede Symphonie te horen. Ik had mij daarop èn op de uitvoering van de "Hohe Messe" in Naarden verheugd, maar moest door een plotselinge griepaanval met vrij hoge koorts noodgedwongen verstek laten gaan. Van Joanna hoorde ik, dat het een groot succes is geworden voor je, en ik verheug me daarover bijzonder. Naar wat ik over het werk hoorde neem ik aan, dat ik er ook gemakkelijker een dieper contact mee zou hebben gekregen dan met de "Vijfde" indertijd, waarvan de veelheid der lijnen mij, bij te korte kennisneming ervan, bleef verwarren.

Ik hoop nu, dat ik Zondag weer zover hersteld zal zijn, dat ik je werk alsnog zal kunnen horen. Wees er in ieder geval van overtuigd dat ik ten zeerste met je meeleef, en dat ook ik jou de erkenning die zo veel te lang uitbleef van harte toewens. Met mijn hartelijke groeten, en vriendschappelijke gevoelens (ook vàn Leentje, en áán Thea) je je toegenegen

Bertus (van Lier)

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA