MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560705 Jan Vermeulen aan Matthijs Vermeulen

Jan Vermeulen

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 5 juli 1956

5 juli 1956

Zeer geachte Heer Vermeulen,

graag wil ik U hierbij gelukwensen met het feit dat uw Tweede Symphonie vanavond door het Concertgebouw is uitgevoerd en met het wonder, dat deze uitvoering door de Nederlandse radio te beluisteren viel!

Was het onbeschaamdheid of schaamte, dat de verslaggever erbij vermeldde dat deze symphonie voor het eerst − na zeven en dertig jaar − door het Concertgebouw in Amsterdam werd gespeeld? Ik hoop het tweede, maar de wijze waarop ons land met zijn eigen muziek omspringt rechtvaardigt die hoop allerminst.

Hoewel ik op het gebied van de moderne muziek leek ben, wil ik U toch zeggen dat Uw symphonie − die ik voor het eerst hoorde − op mij de indruk maakte, ook nu − na een tijd die langer is dan mijn eigen leeftijd − nog volkomen modern te zijn, ik bedoel: levend, actueel en van deze tijd.

Het was mij een behoefte U dit te schrijven.

Met de meeste hoogachting,

J. Vermeulen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA