MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560620 Matthijs Vermeulen aan Concertgebouworkest - M. Flothuis - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Concertgebouworkest

 

Amsterdam, 20 juni 1956

 

20 Juni 1956

Zeer Geachte Heer Flothuis,

Veronderstellend dat U de reis naar Italië meemaakt, heb ik gewacht op uw terugkomst om U de beloofde toelichting te zenden die U hierbij ingesloten vindt. Zo bereikt de copy U nog tijdig genoeg voor de datum die U mij in uw schrijven van 14 Mei hebt aangegeven als ultimum.

In nader antwoord op dat schrijven zou ik U willen vragen om voor het concert van Donderdag 5 Juli vijf plaatsen, voor het concert van Zondag 8 Juli twee plaatsen ter mijner beschikking te leggen aan de cassa. Als vijf ten minste niet te veel is. Dan is twee ook goed. Gaarne ontvang ik hierover van U nog bericht.

U bij voorbaat dankend, met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA