MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560617 K. Feringa aan Matthijs Vermeulen

K. Feringa

aan

Matthijs Vermeulen

Zeist, 17 juni 1956

Zeist, 17 juni 1956

Weledelgeboren Heer,

Hierbij stuur ik U het programma, dat Jeanne Demessieux 19 Juli in de Domkerk speelt. Misschien vindt U het interessant er heen te gaan: het orgel is een van de schoonste hier te lande, en de organiste wonderbaarlijk. Ik heb haar vorige week in Den Haag in de Grote Kerk in een Bach-programma gehoord: ik aarzel niet − en ik heb een zeer critische ervaring van bijna 50 jaar met internationaal vergelijkingsmateriaal − haar de grootste organist van onze tijd te noemen. Bij gelijke genialiteit met enkele manlijke collega's voegt zij haar bijzondere vrouwelijke eigenschappen van intuïtie, gevoel en zin voor kleur, waardoor zij het van deze wint. Zij is de van Beinum of de Toscanini onder de organisten.

Ik dank U zeer voor Uw eerlijke, leerrijke, objectieve critieken in de Groene.

Met de meeste hoogachting

K Feringa

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA