MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560612 A. Meijer aan Matthijs Vermeulen

A. Meijer

aan

Matthijs Vermeulen

Doorwerth, 12 juni 1956

Doorwerth, 12 Juni '56

Geachte Heer Vermeulen,

Als regelmatig lezer van Uw muziek-recenties in de "Groene" en U daardoor kennende als iemand die niet alles looft wat uit het buitenland behoeft te komen om te voldoen (ik denk hierbij speciaal aan een Uwer publicaties waarin U zich een warm voorstander toont om jonge Nederlandse dirigenten een kans te geven) zou ik U willen vragen, of de mogelijk[heid] bestaat, hieromtrent eens met U van gedachte te wisselen, en eventueel Uw raad in te winnen. Ik kan practisch iedere dag behalve de avonden; indien mogelijk op een Zaterdag?

Gaarne Uw berichten tegemoet ziende verblijf ik met de meeste

Hoogachting,

A. Meijer.

A. Meijer

Utr. weg 408 tel. K8373/242

Doorwerth.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA