MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560605 Matthijs Vermeulen aan G. van Linden van den Heuvel

Matthijs Vermeulen

aan

G. van Linden van den Heuvel

Amsterdam, 5 juni 1956

Amsterdam

5 Juni 1956

Herengracht 330

Zeer Geachte Mevrouw van Linden v.d. Heuvel,

Hartelijk dank voor Uw schrijven van 29-5. U hebt precies gereageerd als ik, waarover ik mij bijzonder verheug, want het is niet zo gemakkelijk als men dikwijls denkt om zichzelf, zijn eigen binnenste, helemaal te vertrouwen, en te blijven vertrouwen, vooral niet wanneer die stem tegen de algemene opinie ingaat.

Ja, de eigen stemming kan worden uitgeschakeld. Maar dat doet men niet zelf. Dat doet de muziek waarnaar men luistert. Niets is daarvoor nodig dan dat men onbevangen luistert, zonder vooropgestelde mening.

Doch doen dat de meeste kritici? Ik twijfel er sterk aan.

Het is echter ook gevaarlijk om zich geheel weerloos over te geven aan de muziek die men hoort. Ik kan het niet anders. Doch meermalen maakt het mij ongelukkig, en slechts zelden gelukkig.

Een verschrikkelijk ambacht om zulk een kriticus te zijn!

Wat ik even diep betreur: Dat ik zo weinig gelegenheid, zo weinig vergunning heb om te uiten hetgeen U mijn "sociale ideeën" noemt. De mensen zou dat goed doen, zij hebben het nodig, de meesten denken hetzelfde, maar men laat hen alléén met hun gedachten, die onuitgesproken blijven. En ik zie geen kans om dat te veranderen.

U nogmaals dankend, met vriendelijke groeten

en hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

alleen in fotokopie bewaard gebleven

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA