MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560601 Matthijs Vermeulen aan Concertgebouworkest - M. Flothuis - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Concertgebouworkest

 

Amsterdam, 1 juni 1956

 

1 Juni 56

Zeer Geachte Heer Flothuis,

Het spijt mij dat ik met zo grote vertraging antwoord op uw verheugende mededeling van 14 Mei, die mijn volle instemming heeft.

Onmiddellijk na het ontvangen van uw schrijven was ik begonnen aan het maken ener toelichting bij de Tweede symphonie, maar een nauwkeurige analyse bleek veel moeilijker dan ik dacht, en behalve dat hebben allerlei beslommeringen mij verhinderd de tijd te vinden om het stuk af te werken naar mijn zijn [lees: zin]. U zult het waarschijnlijk Woensdag ontvangen.

Gelieve mij te verontschuldigen voor het lange uitstel. Inmiddels verblijf ik met vriendelijke groeten en de meeste Hoogachting,

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA