MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560514 Matthijs Vermeulen aan Donemus - H. Dijkgraaf-de Jongh

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (H. Dijkgraaf-de Jongh)

 

Amsterdam, 14 mei 1956

 

Amsterdam

14 Mei 1956

Herengracht 330

Zeer Geachte Mevrouw Dijkgraaf,

Het was mij niet mogelijk op de gestelde datum te voldoen aan Uw vriendelijk verzoek van 4 Mei. Het wekelijks artikel kostte tijd, en een toelichting op de tweede symphonie bleek geen gemakkelijk werk te zijn wanneer men iedere gebruikte term wil kunnen verantwoorden. Ik gaf geen noten-voorbeelden omdat ik ze niet nodig vind, noch voor de vakman noch voor de leek, en bovendien omdat ze te veel plaats zouden vragen. Maar als U daarover anders denkt zouden ze nog kunnen worden ingelast.

Er is niets op tegen vermoed ik dat mijn analyse eventueel ook wordt afgedrukt in het programma van het concert waar de symphonie verschijnt.

In de biografie maakte ik enkele veranderingen tegen welke U geen bezwaar zult hebben.

Ik hoop dat een en ander U nog vroeg genoeg bereikt om U geen last te bezorgen.

Zoudt U mij willen melden wanneer ongeveer ik de orkestpartijen verwachten kan voor de correctie? Liefst zo spoedig mogelijk, desnoods bij gedeelten, want de volgende zes weken hebben wij het druk.

Met vriendelijke groeten,

Matthijs Vermeulen.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus