MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560424 Matthijs Vermeulen aan A.J. d'Ailly - concept

Matthijs Vermeulen

aan

A.J. d'Ailly (burgemeester Amsterdam)

 

Amsterdam, 24 april 1956

 

24 April 1956

Hooggeachte Heer d'Ailly,

Een aannemer, die het huis waar wij wonen opkocht om het te slopen, heeft gisteren aan mijn vrouw verzekerd dat wij in de eerste dagen van Mei op straat zullen worden gezet.

Onze pogingen om een ander verblijf te vinden waar wij ons drievoudig beroep kunnen uitoefenen zonder last te ondervinden of te berokkenen, zijn tot dusverre niet geslaagd ondanks vele en vriendelijke bemiddeling.

De nieuwe eigenaar heeft elk voorstel tot een mogelijke schikking van de hand gewezen.

Hij zegt dat wij rechtloos zijn. Wellicht heeft hij gelijk.

Summum jus summa injuria. Want er valt ons niets te verwijten.

Zullen wij op straat worden gezet?

Ik acht het mijn plicht U van deze gebeurtelijkheid op de hoogte te brengen.

Wij vragen Uw bescherming en in vertrouwen daarop niet vergeefs te hopen,

met grote hoogachting

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA