MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560309 Matthijs Vermeulen aan S.J. van Lier - concept

Matthijs Vermeulen

aan

S.J. van Lier

 

Amsterdam, 9 maart 1956

 

9-3-56

Zeer Geachte Heer van Lier,

Mede namens mijn vrouw betuig ik U onze hartelijke dank voor het blijk van waardering (laat ik liever zeggen van innerlijke verbondenheid, want dat is belangrijker) welke U mij weten liet na het concert van 28 Febr.

Met de meeste Hoogachting

MV

 

concept

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA