MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560309 Matthijs Vermeulen aan Mari Andriessen - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Mari Andriessen

 

Amsterdam, 9 maart 1956

 

Amsterdam

Herengracht 330

9 Maart 1956

Zeer Geachte Heer Andriessen,

Dikwijls als ik een sculptuur van U zag, had ik de gewaarwording dat wij op het gebied "achter" de dingen ongeveer dezelfde reflexen hebben, dezelfde verstandhouding, en misschien dezelfde beweeggrond. Zulke gemeenschappen zijn tegenwoordig niet talrijk, wat mij betreft ten minste. Het heeft me daarom bijzonder verheugd en goed gedaan, door U te weten, dat U in mijn wekelijks geschrijf, hoewel 't maar een indirecte uiting is, toch iets vernomen hebt wat aan mijn gedachte tegenover een beeld van U werkelijkheid verleent.

Met vriendelijke dank voor Uw woorden en de meeste Hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

 

Verblijfplaats: ????

 

tevens concept

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA