MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560307 Matthijs Vermeulen aan J.L. van Teylingen - Bouw- en Woningtoezicht - concept

Matthijs Vermeulen

aan

J.L. van Teylingen (Bouw- en Woningtoezicht)

 

Amsterdam, ± 7 maart 1956

 

De Heer

Ir. J.L. van Teylingen

Directeur Bouw en Woningtoezicht

Valckenierstraat 3

Amsterdam

 

Hooggeachte Heer

Hierbij veroorloof ik mij U een duplicaat te zenden van mijn aan B. en W gericht schrijven, dato 6 Maart, betreffende de overhaaste ontruiming mijner onbewoonbaar verklaarde woning, zich bevindende Herengracht 330 Centrum

Met de meeste Hoogachting,

uw dw

M.C.F. van der Meulen

zich noemende

Matthijs Vermeulen

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA