MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560305 Mari Andriessen aan Matthijs Vermeulen

Mari Andriessen

aan

Matthijs Vermeulen

Haarlem, 5 maart 1956

Haarlem, 5 Maart 1956

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Het moet mij van het hart dat ik uw artikel "De stem van Mozart" met groote ontroering gelezen heb. Ik lees overigens altijd uw bijdragen met de grootste belangstelling. Wel heb ik geaarzeld U te schrijven maar tenslotte dacht ik dat het U toch aangenaam moet zijn te hooren dat Uw geschriften zoo verslonden worden. Het vergaat trouwens vele vrienden van mij evenzoo.

Met de meeste hoogachting

M Andriessen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA