MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560302 S.J. van Lier aan Matthijs Vermeulen

S.J. van Lier

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 2 maart 1956

Amsterdam, 2 Maart 1956.

Mijnheer,

Vergun mij, als lid van de Kunstkring, U te zeggen, hoezeer ik van Uw Passacaille et Cortège heb genoten. Suggestief, gedistingueerd en verheven.

Ook Uw stijl in de "Groene" heeft mijn onverdeelde bewondering, al kan ik het niet steeds met de inhoud eens zijn. Maar, dat verlangt U ook stellig niet van al Uw lezers.....

Zoudt gij mijn respect aan Mevrouw Vermeulen willen overbrengen? Misschien herinnert zij zich mijner als de oom van Juliette Cohen, en ook uit de dagen der bezetting, toen ik een clandestien concert op de zolder in de Johannes Verhulststraat mocht bijwonen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

van Lier

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA