MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560212 E.J.J. van Tongeren-Kroese aan Matthijs Vermeulen

E.J.J. van Tongeren-Kroese

aan

Matthijs Vermeulen

Hilversum, 12 februari 1956

Hilversum 12 Febr. 1956

Zeer Geachte Heer,

Hartelijk dank voor het schrijven, dat we van U mochten ontvangen.

Heden heb ik mijn zoon geschreven, en het zal voor hem ook een verrassing zijn, te vernemen, dat ik U in kennis heb gesteld met de naamgeving der jonggeborene, daar hij die spontaan gegeven heeft, zal hij het zeker op prijs stellen, nader van zich te laten horen.

Zoals U zeer terecht opmerkte, heeft hij een drukke werkkring. Hij is n.l. jurist bij de Philips te Djakarta, doch ik vertrouw er op, dat U spoedig bericht van hem ontvangen zal.

Hoogachtend

Mevr. van Tongeren-Kroese.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA