MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560209 Matthijs Vermeulen aan E.J.J. van Tongeren-Kroese - concept

Matthijs Vermeulen

aan

E.J.J. van Tongeren-Kroese

 

Amsterdam, 9 februari 1956

 

9 Febr.

[aanhef ontbreekt]

Welk een treffend bericht stuurt u me daar! Laat uw zoon weten dat het me echt goed doet zulk een blijk van overeenstemming te ontvangen, zo'n getuigenis van concordantie uit de verte, en uit de ruimte, waarin we meestal min of meer eenzaam rondgaan. Ik hoop zijn vertrouwen te rechtvaardigen. Zeg hem dat het me werkelijk verheugen zal wanneer hijzelf onze verstandhouding nog reƫler maakt door me te schrijven, mij een beetje op de hoogte te brengen, als hij daarvoor ten minste tijd heeft en er genoegen in vindt. Ik wil dat kleine kind, bij wiens geboorte een diepe gezindheid vorm kreeg, niet uit het oog verliezen.

Met hartelijke dank voor U beiden, en hoogachtend,

MV

 

concept

 

verso: enige korte zinnen

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA