MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560202 E.J.J. van Tongeren-Kroese aan Matthijs Vermeulen

E.J.J. van Tongeren-Kroese

aan

Matthijs Vermeulen

Hilversum, 2 februari 1956

Hilversum 2-2-'56

Geachte Heer Vermeulen,

U zult wel zeer vreemd opkijken, deze brief te ontvangen, doch misschien vindt U het wel leuk, dat er een kleinzoon van ons in Djakarta geboren is, die echt Uw naam gekregen heeft. Op 6 December is daar Matthijs van Tongeren geboren. Toen we het telegram ontvingen, konden we de naam niet thuis brengen, in de familie tenminste niet. Toen we er naar vroegen, schreef mijn zoon: "eigenlijk naar Matthijs Vermeulen, uit hoogachting.["] Wij sturen elke week "de Groene" naar Djakarta. Wij dachten eerst: "hè, dat is nu toch maar wat, maar het is nu toch maar zó, en ik dacht, misschien vindt U het wel aardig om te horen!["]

Hoogachtend

Mevr. E.J.J. van Tongeren-Kroese

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA