MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19551227 H.J. Nieman aan Matthijs Vermeulen

H.J. Nieman

aan

Matthijs Vermeulen

Wassenaar, 27 december 1955

Wassenaar

27-XII-'55.

Zeer Geachte Heer Vermeulen.

Dank zij goede vrienden krijg ik vele malen "De Groene" in handen en daarmede Uw muzikale overpeinzingen.

Mijn waardering voor Uw artikelen is oorzaak, dat ik U nu, van harte om Uw zelfswil, maar ergens om onzentwille, een heel voorspoedig 1956 toewens.

Met de meeste Hoogachting

H.J. Nieman

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA