MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19551125 Matthijs Vermeulen aan Johan de Molenaar - USO - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Johan de Molenaar (USO)

 

Amsterdam, 25 november 1955

 

25 Nov.

[aanhef ontbreekt]

Er is vandaag een week verlopen na uw bezoek op Vrijdag 18 November, waarbij U mij spoedig bericht beloofde ("misschien al morgen") betreffende het veto tegen een compositie van mij [dat] is uitgesproken door Prof. BK.

Zoals ik U toen liet merken. stel ik een vreedzame, zo geruisloos mogelijke afwikkeling van deze kwestie zeer op prijs.

Des niet tegenstaande zult U wel willen aannemen, dat ik niet opnieuw ettelijke jaren geduldig kan uitkijken naar de beëindiging van een zaak, die voor mij, en voor de muziek in 't algemeen van belang is.

Omdat het reeds een slecht teken zou zijn wanneer de besprekingen lang duren, hoop ik van harte dat ze gevoerd worden zonder talmen en dat U mij weldra het resultaat zult kunnen melden

Met alle vertrouwen en de meeste hoogacht.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA