MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19551110 Matthijs Vermeulen aan R.H. Dijkstra - concept

Matthijs Vermeulen

aan

R.H. Dijkstra

 

Amsterdam, 10 november 1955

 

10 Nov. 55

Beste Rienst

Mag ik weten waarom uit mijn artikel van deze week de passus betreffende een componist tegen wie Prof. Dr. Bernet Kempers een veto uitvaardigde, is weggelaten, en wel zonder mijn voorkennis.

Als dit per ongeluk of door een toevallige samenloop van omstandigheden gebeurd zou zijn mag ik er dan op rekenen dat de weggevallen passus geplaatst wordt, als rectificatie met een kleine verklarende toelichting?

Gaarne had ik spoedig antwoord van je.

Met onze vriendelijke groeten, ook aan Netty

Matthijs.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA