MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550909 Matthijs Vermeulen aan Henri Arends - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Henri Arends

 

Amsterdam, 9 september 1955

 

9 Sept

Zeer Geachte Heer Arends,

De vacantie, en daarna het eerste artikel dat ik weer te schrijven had, brachten vertraging in mijn antwoord op Uw brief van 21 Aug.

Het deed mij pleizier te lezen dat U pogingen onderneemt om de Passacaille et Cortège te dirigeren voor de Parijse Radio. Ik ben benieuwd naar de resultaten van Uw plan. Persoonlijk laat het mij betrekkelijk onverschillig om voor de Radio gespeeld te worden. Dat heeft weliswaar finantieel nut, doch zeer weinig artistiek belang. Wel zou ik het werk eens in natura met eigen oren willen horen van een goed orkest, maar hierop schijnt in Holland geen kans te zijn. Van Beinum ten minste durft het niet.

Als U reële sympathie hebt voor mijn muziek zou mij dat buitengewoon treffen. Vanzelf gingen wij dan over een menigte onderwerpen accoord. Onze opvattingen, over alles en nog wat zouden harmoniëren. Consequentie voor mij: Ik zou zonder risico van U te hinderen altijd mijn opinie over U kunnen zeggen, eenvoudig omdat wij innerlijk gelijkgericht zouden zijn. Wat een opluchting. Het zou me dan pas kunnen schelen of U mij speelt. Begrijpt U? Ik ben een absolutist, helaas, en kan daar niets aan veranderen, hoe graag ik ook zou willen.

Misschien vindt U tijd om mij eens te zeggen hoe U hier tegenover staat. Er is geen haast bij.

Om U moeite te sparen heb ik het stuk over de Matthaeus-Passie opgevraagd dat U wenst te herlezen en zend het U per zelfde post.

Met vriendelijke groeten, ook namens mijn vrouw, en onze beste gedachten,

Gaarne Uw

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA